Diet Solutions Aanpak

In een intake gesprek wordt allereerst gekeken hoe het met uw gezondheid gesteld is. Zonodig wordt u geadviseerd eerst uw huisarts te raadplegen. Dan wordt bepaald wat uw huidige gewicht is en wat uw streefgewicht moet zijn, op welke termijn dat haalbaar is en wat een goed moment is om te starten. Vervolgens leg ik u het principe van een proteïnedieet uit en bespreken wij de verschillende proteïneproducten. Uw motivatie en discipline en mijn persoonlijke begeleiding bieden de garanties voor het welslagen van dit dieet.